Kjønn og ukjønn på Kvarteret

I morgon (tysdag) skal eg halda eit innlegg om den nye boka mi for studentar og andre nyfikne sjeler. Det heile skal gå føre seg på Det Akademiske Kvarter, meir presist i Maos Vesle Raude, frå klokka 19.00. Eg held på om lag ein time, så vert det høve til å koma med spørsmål og innvendingar og andre innspel. Tilskipar for møtet er Studentmållaget i Bergen.

Temaet for innlegget mitt er – akkurat som i boka – språk og kjønn. Eg skal mellom anna røpa korleis desse to, Peder Claussøn Friis (1545–1614) og Dorothe Engelbretsdotter (1634–1716), nytta ordet kjønn i skriftene sine.

standard_claussoenpederstandard_dorothe_engelbretsdatter

Det er fritt tilgjenge, og eg tek med tre eksemplar av boka – som me loddar ut.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/540537616110092/