Komen på rett hylle

Eg vart nyleg gjord merksam på at Akademika-bokhandelen på Dragvoll (NTNU) har laga ein eigen «Kristin Fridtun-reol». Jøje meg! Noko slikt har aldri hendt meg før. Det er nesten så eg skulle ha reist nordover og teke det i augnesyn.

bokreol dragvoll
Foto: Rikke van Ommeren

Du kan lesa meir om bøkene mine hjå Samlaget:
Norsk etymologisk oppkok (2012)
Nynorsk for dumskallar (2013)
Kjønn og ukjønn (2015)