Oppdrag

Berre Bok gjerer ingen Mann klok.

Føredrag
Eg held gjerne føredrag/kåseri om ymse emne i ymse samanhengar, til dømes for skuleklasser (i hovudsak vgs), studentar, på bibliotek, litteraturfestivalar og andre kulturarrangement. Føredraga kan ta utgangspunkt i bøkene mine, eller eg kan skreddarsy eit opplegg for det særskilde høvet.

Tre av dei føredraga eg ofte held, er nøgnare skildra på sida mi hjå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Eg er òg med i Norsk Forfattersentrum.

Hausten 2013 var eg på skuleturné med eit føredrag om Ivar Aasen (Den kulturelle skulesekken).

Nynorskkurs
Dei siste åra har eg halde ein del kurs i nynorsk språkføring og grammatikk. Eg tek særskilt føre meg feller som det er lett å gå i, og lærer bort enkle triks som kan gjera det lettare å ordleggja seg rett og godt. Kurset eignar seg særleg godt for (lærar)studentar, men det kan fint tilpassast andre grupper.

Eg har òg laga eit nettkurs i nynorsk for NTNU. Det er gratis og ligg ope for alle. Du finn det òg på YouTube og i iTunes.

Advertisements