Oppdrag

Berre Bok gjerer ingen Mann klok.

Føredrag
Eg held gjerne føredrag/kåseri om ymse emne i ymse samanhengar, til dømes for skuleklasser (i hovudsak vgs), studentar, på bibliotek, litteraturfestivalar og andre kulturarrangement. Føredraga kan ta utgangspunkt i bøkene mine, eller eg kan skreddarsy eit opplegg for det særskilde høvet.

Eg er medlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Norsk Forfattersentrum. Hjå sistnemnde har eg ei eiga side med info og kontaktskjema.

Hausten 2013 var eg på skuleturné med eit føredrag om Ivar Aasen (Den kulturelle skulesekken).

Nynorskkurs
Dei siste åra har eg halde ein del kurs i nynorsk språkføring og grammatikk. Eg tek særskilt føre meg feller som det er lett å gå i, og lærer bort enkle triks som kan gjera det lettare å ordleggja seg rett og godt. Kurset eignar seg særleg godt for (lærar)studentar, men det kan fint tilpassast andre grupper.

Eg har òg laga eit nettkurs i nynorsk for NTNU. Det er gratis og ligg ope for alle. Du finn det òg på YouTube og i iTunes.

Advertisements