Havrelefsa osb.

Ferien er no tilbakelagd, i den grad eg har hatt ferie (sumaren er ei god tid for reine lystprosjekt som hamnar eit stykke ned på lista til vanleg!), dimed livnar det i blogglundar òg. Eg har fått nokre spanande haustoppdrag som eg skal seia meir om når tida er mogen; somme arrangørar likar å halda programmet tett til brystet og sleppa heile sulamitten samstundes, og det har eg ikkje tenkt å sabotera.

Det vert kor som er ein kjekk haust! Vel å merka har eg inga ny bok i kjømda, men nokre nyskrivne stykke kjem til å siga ut i ålmenta, såpass kan eg lova.

 

Debatt: Han, ho og hen?

Regnbogedagane i Bergen er i gang, ei heil veke med skeive filmar, festar, seminar, debattar og anna sosialt samvær. Ein av debattane har pronomenet hen som tema, og eg har fått æra av å vera ordstyrar for eit flott panel: Stein Wolff Frydenlund (transpolitisk utval i FRI), Sturla Berg-Olsen (Språkrådet), Thomas-Thea Kathrine Gjestland (Forbundet for transpersoner i Norge) og Daniel Wojahn (språkforskar, Södertörns högskola). Skal me formelt innføra dette pronomenet i norsk? Kvifor vekkjer ordet så sterke kjensler?

Eg må elles nemna at Wojahn har skrive ei doktoravhandling som ser særs interessant ut: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet til 2015. Her kan du lesa meir om det.

Vel møtt til debatt!

Fine festivaldagar

No har eg hatt eit gildt opphald på Lillehammer, som utan tvil gav meirsmak! Det var lærerikt og kveikjande å møta nye og gamle bokormar, og moro å få ta aktivt del sjølv. Her er eit glimt frå samtalen eg leidde mellom Tore Stavlund og Rebecca Dinerstein i dag.

IMG_2713.JPG

Litteraturfestivalen på Lillehammer

Mai er stinn av grøne hagar og raude dagar (som eg må vedgå at eg ofte brukar til å arbeida i fred og ro) og den største litteraturfestivalen i Norden. Eg talar om Norsk Litteraturfestival, òg kjend som Sigrid Undset-dagane, og dit skal eg i år! Eg har fått tre spanande oppdrag som du kan lesa meir om her.

Elles i månaden skal eg vera innleiar på eit seminar FTPN skipar til (Forbundet for transpersoner i Norge), halda nynorskkurs for ei gruppe sjuandeklasseforeldre her i Bergen, fara på møte i Litteraturselskapet og vonleg skrive noko vettugt innimellom.

Språkteigen

Soga om Prøysens pejorativ humpar vidare! Om du ikkje fekk med deg intervjuet i P1 Hedmark og Oppland førre veke, får du ein ny sjanse no: Det kjem eit innslag i Språkteigen fyrstkomande sundag (NRK P2 frå 09.30 til 10.00). NRK-journalist og Prøysen-fan Audun Kristiansen har dessutan funne nokre artige opptak der Prøysen sjølv seier mange av orda eg snakkar om, og det gler eg meg til å høyra.

 

Endå meir radio

Ikkje før hadde eg kome att frå påskefjellet, så bar det til eit radiostudio att. Emnet denne gongen er artikkelen min i antologien «Et uvanlig godt språkøre» – artikler om Alf Prøysen og språket. Der skriv eg om pejorativ (nedsetjande personnemningar) i nokre prosatekster av Prøysen, altså ord som stutkælv, førkjefille, kjæftspae, tullhøne, latstokk og survdokke.

Intervjuet vert sendt mellom 07.40 og 08.00 i morgon torsdag, P1 i Hedmark og Oppland.

 

proeysenalf_fri

Meir radio: Ukeslutt

Laurdag 19. mars var eg med i NRKs «Ukeslutt», der eg tala om juridisk kjønn i lag med John Jeanette Solstad Remø. Høvet var det nye lovframlegget om skifte av juridisk kjønn, som vart lagt fram 18. mars (jf. pressemelding frå regjeringa). Eg er særs nøgd med lovframlegget, men eg meiner regjeringa må fylgja tilrådinga frå ekspertgruppa bak rapporten «Rett til rett kjønn»: å greia ut ei eventuell innføring av eit tredje juridisk kjønnsalternativ.

Intervjuet kan du høyra her.

Kristiansand og Oslo neste

Påskehøgtida nærmar seg, men før det har eg to oppdrag i sør og aust: kåseri på Kristiansand folkebibliotek tysdag 15. mars (19.30) og debatt om ein tredje kjønnskategori, Chateau Neuf i Oslo onsdag 16. mars (18.00). Det er mogleg å sjå debatten live og i opptak på YouTube-kanalen til Kulturutvalet, til dømes på denne sida.

Tilskipinga i Kristiansand er det Kristiansand mållag som står bak. Innlegget mitt har tittelen «Veit du kva du snakkar om?», og her drøfter eg m.a. arbeidet med språkspalta i Dag og Tid og kjem med godbitar frå Norsk etymologisk oppkok (2012).

Fire tekster og eit radiointervju

Ved eit reint slumpehøve vert fire tekster som eg har arbeidt med til ulike tider det siste året, publiserte om lag samstundes. Det er

eit stykke om såkalla “lesbisk sengedaude”, Fanfare #7
eit stykke om doarkitektur og drit, Syn og Segn 1/2016
eit stykke om ordet “hen”, Samtiden 1/2016
ein artikkel om pejorativ (nedsetjande personnemningar) i tekstene til Alf Prøysen, i antologien Et uvanlig godt språkøre, red. K. Hagen og L.A. Kulbrandstad.

Elles deltok eg på 8. mars-feiringa i Trondheim med eit føredrag på festmøtet etter toget, og sist torsdag sende NRK P2 eit intervju med meg: Kulturhuset 10.03.2016

 

 

Språkgledeprisen

Hei, kor det går! Det var ei stor ære og glede og overrasking å vinna Språkgledeprisen 2016, som vert utdelt kvart tredje år av Språkrådet, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Gildt er det òg at pronomenet «hen» er nytta i grunngjevinga frå juryen og i ei pressefråsegn frå Språkrådet. Ingen tek skade av at dette ordet kjem i bruk, tvert om.

Her kan du lesa meir om prisen og kvifor juryen peika ut meg som vinnar.  Prisen tok eg imot på Litteraturhuset sist laurdag (siste formelle post på programmet for Oversatte dager). Språkdirektør Wetås overrekte prisen, og prisvinnaren var sjølvsagt blid!

Spraakglede-007_kappa

Foto: privat