Tekster

Det som er skrivet er gøymt; det som er sagt er gløymt.

Sidan 2009 har eg skrive fast for avisa Dag og Tid: Eg har ei språkspalte der eg vrir og vrengjer og leikar meg med velkjende ord og vendingar (i 2014 skreiv eg Prøysen-spalte i staden). Elles er eg lausarbeidar og skriv litt her og der, fyrst og fremst om språk og litteratur, men òg om kjønn, homofili, trans og andre skeive emne.

 

Bøker

  • «Nordfjordmåla», artikkel i boka Nordfjordboka. Kulturhistorisk vegvisar (2016), Selja Forlag, red. Jon Tvinnereim mfl.
  • «Stutkælver og førkjefiller. Pejorativ i Prøysens prosa», artikkel i boka «Et uvanlig godt språkøre» – artikler om Alf Prøysen og språket (2015), Oplandske Bokforlag, red. Karianne Hagen og Lars Anders Kulbrandstad.
  • Kjønn og ukjønn (2015), Det Norske Samlaget
  • Nynorsk for dumskallar (2013), Det Norske Samlaget
  • Norsk etymologisk oppkok (2012), Det Norske Samlaget
  • «Kven av oss kallar du med kvinnenamn, far? Ordet systkin i norrøn tid», artikkel i boka Søsken (2011), Det Norske Samlaget / Ratatosk, red. Guri og Sigrid Sørumgård Botheim & Kjersti og Ingrid Rognes Solbu.
  • «‘Hamskiftet’ i Völundarkviða: Er Volund flygefør?», artikkel i boka Norrøne forvandlinger (2011), Vidarforlaget, red. John Ole Askedal, Helen Johannessen, Steingrímur Njálsson og Asbjørn Aarnes.
  • Króka-Refs saga – ein bokleg revkrok? (2011), masteroppgåve i norrøn filologi, NTNU.

Tre av tekstene mine er òg prenta i læreverk i norsk for vg-trinnet, ei i Intertekst VG1 studieførebuande (Fagbokforlaget), ei i Norsk for yrkesfag 2 og Norsk for yrkesfag 1+2 (Aschehoug) og ei i Moment Vg3 (CappelenDamm).

 

Eit utval artiklar
«Nykel til Norsk Ordbok», Prosa 4/2016
«Vellystige Friktioner» [om lesbisk sengedaude], Fanfare #7 (2016)
«Toalettsaker», Syn og Segn 1/2016
«Kvar er du, hen?», Samtiden 1/2016
«Ordet som alltid glepp», Klassekampen 10.10.2015
«Ute i føredragsfelten», Prosa 2/2015
«Jenter som flyg» [om skihopping], Magasinett.no 20.01.2014
«Ordet kjønn – farleg eller frigjerande?», Hvilket kjønn er du?, Skeiv Ungdom 2014
«Ivar Aasen – rota til alt vondt?», Norsklæreren 3/2013
«Transtankar», Syn og Segn 2/2013
«Skeivt om skeiv litteratur», Magasinett.no 23.05.2013
«Karin Boye: Kva ville ho med livet?», Dag og Tid 18/2013
«Von for vonlandsk» [om Sigur Rós], Mål og Makt 1/2013
«Fin med latin?», Syn og Segn 1/2013
«Væskebalansen» [om humoralpatologi], Dag og Tid 51-52/2012
«Bronskimlet baskar med ord», Jul i Trøndelag 2012
«Stadige stadnamn», Statsspråk 4/2012 (Språkrådet)
«Ein ordvridar vrengjer sjela si», Riss 2/2012
«Dette er den nye nynorsken», Framtida.no 27.07.2012
«Han var kvinnfolk kvar niande natt», Syn og Segn 1/2012
«Alskens kjønn», innlegg på bloggen MadDam, publisert 28.02.2012
«Kjærleik gjer ikkje blind» [om Karin Boye], Riss 2/2011
«Hele væla er bære jordbær?» [om Alf Prøysen], Dag og Tid 22/2011
«Kva vil deg livet?» [om Åsmund Sveen], Dag og Tid 1/2011

Elles har eg jamleg skrive for Motmæle, Mål og Makt, Riss, ymse årbøker, Samlagsbloggen med meir.