Tekster

Det som er skrivet er gøymt; det som er sagt er gløymt.

Sidan 2009 har eg skrive fast for avisa Dag og Tid. Eg har ei språkspalte der eg leikar meg med velkjende ord og vendingar (i 2014 skreiv eg Prøysen-spalte i staden, og våren 2017 skreiv eg om eddadikt). Eg har òg vore spaltist i Morgenbladet og Bondevennen. Elles skriv litt her og der, fyrst og fremst om språk og litteratur, men òg om kjønn, homoseksualitet, trans og andre skeive emne.

Bøker

 • Klok kvinne eller digg dame? Eit stridsskrift om kjønn og Håvamål-omsetjing (2023), Det Norske Samlaget
 • «´Hennes øienbryn er helt sammenvokste`. Framstillingar av (potensielt) homoseksuelle i tidleg norsk 1900-talslitteratur», artikkel i Minoritetsdiskurser i norsk litteratur (2021), Universitetsforlaget, red. Ellen Rees, Heidi Karlsen, Madelen Brovold og Ståle Dingstad.
 • «Mumla Gåsegg», nyskrive eventyr i Ut på eventyr (2021), Papermoon, red. Helene Uri
 • Kunsten å irritera seg over skrivefeil. Kvifor gjer me det, og har det noko for seg? (2021), Det Norske Samlaget
 • Språket er ei bukse. Om biletbruken i norsk språkdebatt (2019), Det Norske Samlaget
 • Homoflokar (2018), Det Norske Samlaget
 • «Nordfjordmåla», artikkel i boka Nordfjordboka. Kulturhistorisk vegvisar (2016), Selja Forlag, red. Jon Tvinnereim mfl.
 • «Stutkælver og førkjefiller. Pejorativ i Prøysens prosa», artikkel i boka «Et uvanlig godt språkøre» – artikler om Alf Prøysen og språket (2015), Oplandske Bokforlag, red. Karianne Hagen og Lars Anders Kulbrandstad.
 • Kjønn og ukjønn (2015), Det Norske Samlaget
 • Nynorsk for dumskallar (2013), Det Norske Samlaget
 • Norsk etymologisk oppkok (2012), Det Norske Samlaget
 • «Kven av oss kallar du med kvinnenamn, far? Ordet systkin i norrøn tid», artikkel i boka Søsken (2011), Det Norske Samlaget / Ratatosk, red. Guri og Sigrid Sørumgård Botheim & Kjersti og Ingrid Rognes Solbu.
 • «‘Hamskiftet’ i Völundarkviða: Er Volund flygefør?», artikkel i boka Norrøne forvandlinger (2011), Vidarforlaget, red. John Ole Askedal, Helen Johannessen, Steingrímur Njálsson og Asbjørn Aarnes.
 • Króka-Refs saga – ein bokleg revkrok? (2011), masteroppgåve i norrøn filologi, NTNU.

Nokre av tekstene mine er òg prenta i læreverk i norsk for vg-trinnet, m.a. ei i Intertekst VG1 studieførebuande (Fagbokforlaget), ei i Norsk for yrkesfag 2 og Norsk for yrkesfag 1+2 (Aschehoug) og ei i Moment Vg2 (CappelenDamm).

Eit utval artiklar
«Eit ord med ufortent dårleg rykte!» [om fitte], kronikk saman med Carina Elisabeth Carlsen, VG 11.12.2021
«Kva språket seier» [om kjærleik], Samtiden 3/2021
«Den milde røysti i røyret [um Johannes Gjerdåker]», Norsk Årbok 2021
«Huorledis schriffuer een dandemand?», Syn og Segn 4/2020
«Heimfødingen som fekk utferdstrong», Syn og Segn 2/2020
«Ansvar for eigen lektyre», Vinduet 2/2019
«Språkportrettet», Prosa 2/2018 [om Det Norske Akademis ordbok]
«Den nye tids type, halvmændene», Vagant 3/2017
«Nykel til Norsk Ordbok», Prosa 4/2016
«Vellystige Friktioner» [om lesbisk sengedaude], Fanfare #7 (2016)
«Toalettsaker», Syn og Segn 1/2016
«Kvar er du, hen?», Samtiden 1/2016
«Ordet som alltid glepp», Klassekampen 10.10.2015
«Ute i føredragsfelten», Prosa 2/2015
«Jenter som flyg» [om skihopping], Magasinett.no 20.01.2014
«Ordet kjønn – farleg eller frigjerande?», Hvilket kjønn er du?, Skeiv Ungdom 2014
«Ivar Aasen – rota til alt vondt?», Norsklæreren 3/2013
«Transtankar», Syn og Segn 2/2013
«Skeivt om skeiv litteratur», Magasinett.no 23.05.2013
«Karin Boye: Kva ville ho med livet?», Dag og Tid 18/2013
«Von for vonlandsk» [om Sigur Rós], Mål og Makt 1/2013
«Fin med latin?», Syn og Segn 1/2013
«Væskebalansen» [om humoralpatologi], Dag og Tid 51-52/2012
«Bronskimlet baskar med ord», Jul i Trøndelag 2012
«Stadige stadnamn», Statsspråk 4/2012 (Språkrådet)
«Ein ordvridar vrengjer sjela si», Riss 2/2012
«Dette er den nye nynorsken», Framtida.no 27.07.2012
«Han var kvinnfolk kvar niande natt», Syn og Segn 1/2012
«Alskens kjønn», innlegg på bloggen MadDam, publisert 28.02.2012
«Kjærleik gjer ikkje blind» [om Karin Boye], Riss 2/2011
«Hele væla er bære jordbær?» [om Alf Prøysen], Dag og Tid 22/2011
«Kva vil deg livet?» [om Åsmund Sveen], Dag og Tid 1/2011

Elles har eg jamleg skrive for Motmæle, Mål og Makt, Riss og ymse årbøker.