Haustplanar

Ny haust, nye oppdrag! Denne hausten har eg jamvel eit utanlandsoppdrag.

 

Onsdag 18. september kl. 19.00 skal eg preika om Språket er ei bukse på Nynorskens hus i Oslo. Meir info her.

Fredag 20. september skal eg prata om same emnet på Fredagslunsj på Kristiansand folkebibliotek.

Laurdag 21. september innleier eg på eit seminar om tufta til Noregs Mållag. Mykje spanande på programmet!

Måndag 30. september skal eg halda eit lite innlegg på Hieronymusdagen i Danmark. Temaet for stemna i år er «Kvinder i oversættelse», og eg skal tala om kvinneframstillingane i Håvamål-omsetjingar. Meir info her.

Tysdag 1. oktober kl. 18.00 vert det meir preiking om Språket er ei bukse, denne gongen på Hovudbiblioteket i Bergen. Meir info her.

Onsdag 9. oktober skal Helene Uri og eg til Deichman Grünerløkka og tala om klassikaren Egalias døtre (1977) av Gerd Brantenberg. Samtaleleiar er Madeleine Schultz. Fri inngang. Meir info her.

Tysdag 22. oktober kl. 19.00 vert det ein samtale på Elverum bibliotek om Språket er ei bukse. Facebook-hending her.

Onsdag 30. oktober skal eg delta på eit språkarrangement på Det Norske Teatret i Oslo i lag med Ingvild Bryn og Ola E. Bø. Facebook-hending her og litt info her.

Onsdag 20. november skal eg halda føredrag på Nynorskkonferansen, som i år vert halden på Hamar, Høgskulen i Innlandet. Meir info her.

 

Skeiv norsk litteratur før og no

Onsdag 7. juni held eg føredrag om skeiv norsk litteratur gjennom tidene. Arrangementet er ein del av Regnbuedagene og går føre seg på Litteraturhuset i Bergen (16.30–17.30). Meir info her.

I føredraget skal eg mellom anna sjå nærmare på to skeive pionerverk: Odd Lyng (1924) av Alf Martin Jæger og Følelsers forvirring (1937) av Borghild Krane.

 

 

Kristiansand og Oslo neste

Påskehøgtida nærmar seg, men før det har eg to oppdrag i sør og aust: kåseri på Kristiansand folkebibliotek tysdag 15. mars (19.30) og debatt om ein tredje kjønnskategori, Chateau Neuf i Oslo onsdag 16. mars (18.00). Det er mogleg å sjå debatten live og i opptak på YouTube-kanalen til Kulturutvalet, til dømes på denne sida.

Tilskipinga i Kristiansand er det Kristiansand mållag som står bak. Innlegget mitt har tittelen «Veit du kva du snakkar om?», og her drøfter eg m.a. arbeidet med språkspalta i Dag og Tid og kjem med godbitar frå Norsk etymologisk oppkok (2012).

Føredrag på Deichmanske bibliotek

Nytt år, nye oppdrag! Onsdag 13. januar kl. 19.00 (til ca. 20.00) held eg føredrag og tek imot spørsmål på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka. Temaet er – ikkje uventa – kjønn og ukjønn, kva no det måtte vera. Fri inngang. Meir informasjon om arrangementet finn de her.

I mellomtida kan de hyggja dykk med dette biletet frå filialen (ca. 1945–1950).

Deichman Grünerløkka

Foto: Skotaam, Th. Kjelde: Digitalt Museum

 

 

 

 

Verden i Bergen

Fyrstkomande laurdag – altså 28. november – går den framifrå sakprosafestivalen Verden i Bergen av stabelen for andre gong. Programmet var særs godt i fjor, og det ser like flott ut i år. Arrangørane har jamvel funne rom til meg i programmet! Eg gler meg veldig. Du kan lesa meir om festivalen her, og om føredraget mitt her.

Temaet for festivalen er usynlegheit, her representert ved ein nesten usynleg fisk.

440px-Camouflage

Kjønn og ukjønn på Kvarteret

I morgon (tysdag) skal eg halda eit innlegg om den nye boka mi for studentar og andre nyfikne sjeler. Det heile skal gå føre seg på Det Akademiske Kvarter, meir presist i Maos Vesle Raude, frå klokka 19.00. Eg held på om lag ein time, så vert det høve til å koma med spørsmål og innvendingar og andre innspel. Tilskipar for møtet er Studentmållaget i Bergen.

Temaet for innlegget mitt er – akkurat som i boka – språk og kjønn. Eg skal mellom anna røpa korleis desse to, Peder Claussøn Friis (1545–1614) og Dorothe Engelbretsdotter (1634–1716), nytta ordet kjønn i skriftene sine.

standard_claussoenpederstandard_dorothe_engelbretsdatter

Det er fritt tilgjenge, og eg tek med tre eksemplar av boka – som me loddar ut.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/540537616110092/