Kontakt

Godt Lag gjerer stuttare Dag.

E-post: kristin.fridtun (at) gmail.com
Du finn meg òg på Facebook og Instagram.

For tida er eg busett på Lillehammer, men eg tek gjerne oppdrag andre stader i landet.