Haustplanar

Ny haust, nye oppdrag! Denne hausten har eg jamvel eit utanlandsoppdrag.

 

Onsdag 18. september kl. 19.00 skal eg preika om Språket er ei bukse på Nynorskens hus i Oslo. Meir info her.

Fredag 20. september skal eg prata om same emnet på Fredagslunsj på Kristiansand folkebibliotek.

Laurdag 21. september innleier eg på eit seminar om tufta til Noregs Mållag. Mykje spanande på programmet!

Måndag 30. september skal eg halda eit lite innlegg på Hieronymusdagen i Danmark. Temaet for stemna i år er «Kvinder i oversættelse», og eg skal tala om kvinneframstillingane i Håvamål-omsetjingar. Meir info her.

Tysdag 1. oktober kl. 18.00 vert det meir preiking om Språket er ei bukse, denne gongen på Hovudbiblioteket i Bergen. Meir info her.

Onsdag 9. oktober skal det etter planen verta eit arrangement i Oslo. Eg kjem tilbake med meir.

Tysdag 22. oktober vert det eit arrangement i Elverum. Eg kjem attende til det òg.

Onsdag 30. oktober: nytt arrangement i Oslo

Onsdag 20. november skal eg halda føredrag på Nynorskkonferansen, som i år vert halden på Hamar, Høgskulen i Innlandet. Meir info her.

 

Andre meldinga av bukseboka

Den andre meldinga av Språket er ei bukse kom i Morgenbladet i slutten av juni, samstundes som eg skifte bustad. No dukka ho opp att mellom flyttekasser og målingsspann. Mange gilde ord frå meldar Helene Uri her!