Foto

Slik ser eg ut!

Bileta er tekne av Lene Sørøy Neverdal. Om du vil bruka dei på sosiale medium, plakatar, flygeblad eller anna, er det greitt, så lenge fotografen vert kreditert. Ta kontakt dersom du treng biletfila.

Redaksjonelle medium kan ikkje nytta bileta utan særskild avtale med Neverdal.

LSN_250618_Kristin Fridtun

Foto: Lene Sørøy Neverdal

 

Kristin Fridtun

Foto: Lene Sørøy Neverdal