Foto

Slik såg eg ut i juni 2018, og eg har ikkje endra meg stort sidan, om me ser bort frå at håret er vorte lengre.

Bileta er tekne av Lene Sørøy Neverdal. Om du vil bruka dei på sosiale medium, plakatar, flygeblad eller anna, er det greitt, så lenge fotografen vert kreditert. Ta kontakt dersom du treng biletfila.

Redaksjonelle medium kan ikkje nytta bileta utan særskild avtale med Neverdal.

LSN_250618_Kristin Fridtun

Foto: Lene Sørøy Neverdal

Kristin Fridtun

Foto: Lene Sørøy Neverdal