Så har det hendt, det som måtte henda:

Eg har nytta Kjønnsliv-spalteplassen på Morgenbladet.no til å skriva om mensen.

Artikkelen ligg fritt tilgjengeleg her.

Illustratør: Oscar Grønner