Språkdagen 2016

Opptak frå Språkdagen 2016 er no lagt ut på YouTube-kanalen til Språkrådet. Der ligg òg heile innlegget eg heldt: «Kvar er du, hen? Kjønnsnormative språkflokar» (her).

Emnet for Språkdagen 2016 var normering av språk. Du finn meir informasjon om dagen her.

Advertisements