Språkgledeprisen

Hei, kor det går! Det var ei stor ære og glede og overrasking å vinna Språkgledeprisen 2016, som vert utdelt kvart tredje år av Språkrådet, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Gildt er det òg at pronomenet «hen» er nytta i grunngjevinga frå juryen og i ei pressefråsegn frå Språkrådet. Ingen tek skade av at dette ordet kjem i bruk, tvert om.

Her kan du lesa meir om prisen og kvifor juryen peika ut meg som vinnar.  Prisen tok eg imot på Litteraturhuset sist laurdag (siste formelle post på programmet for Oversatte dager). Språkdirektør Wetås overrekte prisen, og prisvinnaren var sjølvsagt blid!

Spraakglede-007_kappa

Foto: privat