Kjønn og ukjønn i historia

Frå det eine studentersamfunnet til det andre! Onsdag 24. februar står Bergen for tur. Saman med historikar Runar Jordåen, leiar for Skeivt arkiv, skal eg snakka om korleis skeive personar har vorte oppfatta og omtala frå mellomalderen og fram til i dag.

Fleire opplysningar om arrangementet finn du her.

Elles vil eg nytta høvet til å vitra om dei mange fine publikasjonane til Skeiv Ungdom.

Vanskelig-å-kjønne-cover-300x300