Fire tekster og eit radiointervju

Ved eit reint slumpehøve vert fire tekster som eg har arbeidt med til ulike tider det siste året, publiserte om lag samstundes. Det er

eit stykke om såkalla «lesbisk sengedaude», Fanfare #7
eit stykke om doarkitektur og drit, Syn og Segn 1/2016
eit stykke om ordet «hen», Samtiden 1/2016
ein artikkel om pejorativ (nedsetjande personnemningar) i tekstene til Alf Prøysen, i antologien Et uvanlig godt språkøre, red. K. Hagen og L.A. Kulbrandstad.

Elles deltok eg på 8. mars-feiringa i Trondheim med eit føredrag på festmøtet etter toget, og sist torsdag sende NRK P2 eit intervju med meg: Kulturhuset 10.03.2016