Gjæv pris

Onsdag for ei veke sidan var eg i Bergen og tok imot Språkprisen 2019 for «framifrå bruk av norsk i sakprosa». Det er Språkrådet som deler ut prisen, og han vert delt ut annakvart år til bokmål og nynorsk. Meir info om prisen og kåringa her.

Eg er svært glad og takksam! Prispengane skal eg bruka til å skriva fleire bøker.

Bokhandelens sakprosapris

Juhu! Laurdag tok eg imot Bokhandelens sakprosapris, som skal «gå til ein forfattar i etableringsfasen som i prisåret utmerkte seg med ei ny bok av høg kvalitet» (frå juryfråsegna). Prisen er eit samarbeid mellom Bokhandelforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Attåt heider og ære kjem 50 000 kr, noko som slett ikkje er lommerusk, i alle fall ikkje i mi lomme.

Juryen har vore forfattar og sakprosakritikar (i NRK) Arnhild Skre, forfattar og sakprosakritikar (i Morgenbladet) Espen Søbye og omsetjar Kristin Gjerpe. Hjarteleg takk til dei!

Nedanfor er eit bilete frå utdelinga, med generalsekretær i NFF Tore Slaatta til venstre og direktør i Bokhandlerforeningen Trine Stensen til høgre. Under der att eit bilete frå samtalen min med Espen Søbye på sakprosafestivalen laurdag. Takk til alle som kom og høyrde på oss.

sakprosapris_med-slaatta-og-stensen

samtale-med-sobye

Språkgledeprisen

Hei, kor det går! Det var ei stor ære og glede og overrasking å vinna Språkgledeprisen 2016, som vert utdelt kvart tredje år av Språkrådet, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Gildt er det òg at pronomenet «hen» er nytta i grunngjevinga frå juryen og i ei pressefråsegn frå Språkrådet. Ingen tek skade av at dette ordet kjem i bruk, tvert om.

Her kan du lesa meir om prisen og kvifor juryen peika ut meg som vinnar.  Prisen tok eg imot på Litteraturhuset sist laurdag (siste formelle post på programmet for Oversatte dager). Språkdirektør Wetås overrekte prisen, og prisvinnaren var sjølvsagt blid!

Spraakglede-007_kappa

Foto: privat