Haustplanar

Ny haust, nye oppdrag! Denne hausten har eg jamvel eit utanlandsoppdrag.

 

Onsdag 18. september kl. 19.00 skal eg preika om Språket er ei bukse på Nynorskens hus i Oslo. Meir info her.

Fredag 20. september skal eg prata om same emnet på Fredagslunsj på Kristiansand folkebibliotek.

Laurdag 21. september innleier eg på eit seminar om tufta til Noregs Mållag. Mykje spanande på programmet!

Måndag 30. september skal eg halda eit lite innlegg på Hieronymusdagen i Danmark. Temaet for stemna i år er «Kvinder i oversættelse», og eg skal tala om kvinneframstillingane i Håvamål-omsetjingar. Meir info her.

Tysdag 1. oktober kl. 18.00 vert det meir preiking om Språket er ei bukse, denne gongen på Hovudbiblioteket i Bergen. Meir info her.

Onsdag 9. oktober skal Helene Uri og eg til Deichman Grünerløkka og tala om klassikaren Egalias døtre (1977) av Gerd Brantenberg. Samtaleleiar er Madeleine Schultz. Fri inngang. Meir info her.

Tysdag 22. oktober kl. 19.00 vert det ein samtale på Elverum bibliotek om Språket er ei bukse. Facebook-hending her.

Onsdag 30. oktober skal eg delta på eit språkarrangement på Det Norske Teatret i Oslo i lag med Ingvild Bryn og Ola E. Bø. Facebook-hending her og litt info her.

Onsdag 20. november skal eg halda føredrag på Nynorskkonferansen, som i år vert halden på Hamar, Høgskulen i Innlandet. Meir info her.