Skeiv norsk litteratur – no òg i Vagant!

I sumar har eg arbeidt med ein artikkel om eldre, norsk «homolitteratur», basert på føredraget eg heldt i Bergen i juni. No er han komen på prent, i Vagant 3/2017:

«Den nye tids type, halvmændene. Kva skeive smakebitar byd den norske bokheimen på?», s. 90–99.

Bokhandelens sakprosapris

Juhu! Laurdag tok eg imot Bokhandelens sakprosapris, som skal «gå til ein forfattar i etableringsfasen som i prisåret utmerkte seg med ei ny bok av høg kvalitet» (frå juryfråsegna). Prisen er eit samarbeid mellom Bokhandelforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Attåt heider og ære kjem 50 000 kr, noko som slett ikkje er lommerusk, i alle fall ikkje i mi lomme.

Juryen har vore forfattar og sakprosakritikar (i NRK) Arnhild Skre, forfattar og sakprosakritikar (i Morgenbladet) Espen Søbye og omsetjar Kristin Gjerpe. Hjarteleg takk til dei!

Nedanfor er eit bilete frå utdelinga, med generalsekretær i NFF Tore Slaatta til venstre og direktør i Bokhandlerforeningen Trine Stensen til høgre. Under der att eit bilete frå samtalen min med Espen Søbye på sakprosafestivalen laurdag. Takk til alle som kom og høyrde på oss.

sakprosapris_med-slaatta-og-stensen

samtale-med-sobye

Fine festivaldagar

No har eg hatt eit gildt opphald på Lillehammer, som utan tvil gav meirsmak! Det var lærerikt og kveikjande å møta nye og gamle bokormar, og moro å få ta aktivt del sjølv. Her er eit glimt frå samtalen eg leidde mellom Tore Stavlund og Rebecca Dinerstein i dag.

IMG_2713.JPG

Meir radio: Ukeslutt

Laurdag 19. mars var eg med i NRKs «Ukeslutt», der eg tala om juridisk kjønn i lag med John Jeanette Solstad Remø. Høvet var det nye lovframlegget om skifte av juridisk kjønn, som vart lagt fram 18. mars (jf. pressemelding frå regjeringa). Eg er særs nøgd med lovframlegget, men eg meiner regjeringa må fylgja tilrådinga frå ekspertgruppa bak rapporten «Rett til rett kjønn»: å greia ut ei eventuell innføring av eit tredje juridisk kjønnsalternativ.

Intervjuet kan du høyra her.

Kjønn og ukjønn i historia

Frå det eine studentersamfunnet til det andre! Onsdag 24. februar står Bergen for tur. Saman med historikar Runar Jordåen, leiar for Skeivt arkiv, skal eg snakka om korleis skeive personar har vorte oppfatta og omtala frå mellomalderen og fram til i dag.

Fleire opplysningar om arrangementet finn du her.

Elles vil eg nytta høvet til å vitra om dei mange fine publikasjonane til Skeiv Ungdom.

Vanskelig-å-kjønne-cover-300x300