Omtalar og meldingar

No har meldingane byrja koma, og til alt hell er dei gode! Helene Uri skreiv pent om boka i Aftenposten 8. mai. I det nyaste nummeret av Morgenbladet (14. mai) står den gjævaste meldinga eg har fått nokon gong. Meldaren er ingen ringare enn huslingvisten i bladet, Paal Uvaag. Dagen etter stod det ei framifrå melding i Bokmagasinet til Klassekampen, signert Bjørn Ivar Fyksen.

Eg er sjølvsagt glad og letta over at dei rosar boka, men det er òg gledeleg at dei kjem med rettkomne og godt grunngjevne kritiske merknader. Slik skal det vera.

Oppslaget i Morgenbladet: