Oppdrag i vest

No byrjar turnéverksemda så smått å ta seg opp att! Laurdag 25. september klokka 18.00 skal eg til Strilabiblioteket Knarvik og halda føredrag om språkirritasjon. Arrangementet er ein del av Nynorskdagane i Alver. To veker seinare skal eg til Litteratursymposiet i Odda, der eg har fått heile tre oppdrag. Eit av dei er ein skeiv aftan der Lars Korff Lofthus og eg samtalar med Jens Kihl om «hug, homs og historie». Storgildt!

Elles skal eg hit og dit halda nokre innlegg på møte og seminar for særskilt inviterte. Så eg får då lufta meg litt – endeleg.