Omtalar og meldingar

No har meldingane byrja koma, og til alt hell er dei gode! Helene Uri skreiv pent om boka i Aftenposten 8. mai. I det nyaste nummeret av Morgenbladet (14. mai) står den gjævaste meldinga eg har fått nokon gong. Meldaren er ingen ringare enn huslingvisten i bladet, Paal Uvaag. Dagen etter stod det ei framifrå melding i Bokmagasinet til Klassekampen, signert Bjørn Ivar Fyksen.

Eg er sjølvsagt glad og letta over at dei rosar boka, men det er òg gledeleg at dei kjem med rettkomne og godt grunngjevne kritiske merknader. Slik skal det vera.

Oppslaget i Morgenbladet:

Den blå boka er komen!

Her koser ho seg saman med dei andre bøkene mine. På Facebook-sida til Det Norske Samlaget ligg eit liten videosnutt der eg pratar om boka. Og så kryssar eg fingrane for at det kjem nokre bokmeldingar etter kvart.

Opptaka ligg ute

No er det råd å sjå dei to samtalene eg leidde på Norsk Litteraturfestival sist laurdag. Opptaket frå samtala med Kristina Leganger Iversen, Linn Strømsborg og Marie Aubert ligg her. Og her ligg opptaket frå samtala med Stephen Walton.

Bakombilete frå studioet på Marienlyst (foto: Norsk Litteraturfestival)

Skriving i ei krisetid

Til liks med alle andre har eg vorte råka av avlysingar og utsetjingar, og slikt er aldri moro. Likevel har eg sloppe relativt lett ifrå det, for eg hadde planlagt å bruka mesteparten av 2020 til bokskriving og hadde skrapa i hop midlar å tæra på. Driven heimekontorist er eg òg. Jamvel om eg har arbeidt godt i den rolege perioden me har vore – og framleis er – inne i, vonar eg at han ikkje varer altfor lenge. Ein føresumar utan litteraturfestivalar og pridefeiringar er ingen retteleg føresumar.

Neste tekst frå meg (om me ser bort frå Dag og Tid-stubbane) kjem i Syn og Segn nr. 2/2020.

Gjæv pris

Onsdag for ei veke sidan var eg i Bergen og tok imot Språkprisen 2019 for «framifrå bruk av norsk i sakprosa». Det er Språkrådet som deler ut prisen, og han vert delt ut annakvart år til bokmål og nynorsk. Meir info om prisen og kåringa her.

Eg er svært glad og takksam! Prispengane skal eg bruka til å skriva fleire bøker.