Kommentar om åtaket i Oslo

Eg har skrive eit lite stykke om terroråtaket i Oslo natt til 25. juni, publisert i Dag og Tid 26/2022. Det er mogleg å lesa og høyra kommentaren her.

Elles ser framsida slik ut, med teikning av May Linn Clement.