Kjønn deg sjølv

18. februar fyk eg til hovudstaden på nytt. Denne gongen skal eg vera med på eit spanande arrangement i regi Boktorsdag, Studentersamfundet i Oslo. Her skal eg drøfta språk, kjønn og seksualitet m.m. i lag med Gerd Brantenberg og Kim Østby, og Ylva Monsen (som skreiv ei grundig omtale av boka mi i haust) skal styra showet.

Meir informasjon om arrangementet finn de her.