Andre meldinga av bukseboka

Den andre meldinga av Språket er ei bukse kom i Morgenbladet i slutten av juni, samstundes som eg skifte bustad. No dukka ho opp att mellom flyttekasser og målingsspann. Mange gilde ord frå meldar Helene Uri her!