Carte Blanche magasin #7

I samband med framsyninga Soufflette har Carte Blanche – Noregs nasjonale kompani for samtidsdans – gjeve ut eit magasin (#7, 2018) som på ymse vis koplar seg på tema i framsyninga. Magasinet er redigert av Gisle A. Gjevestad Agledahl, og mellom bidragsytarane finn me t.d. Sofie Frost, Sumaya Jirde Ali, Nils Bech. Og meg sjølv.

Du kan bla i magasina her.