Meir radio: Ukeslutt

Laurdag 19. mars var eg med i NRKs «Ukeslutt», der eg tala om juridisk kjønn i lag med John Jeanette Solstad Remø. Høvet var det nye lovframlegget om skifte av juridisk kjønn, som vart lagt fram 18. mars (jf. pressemelding frå regjeringa). Eg er særs nøgd med lovframlegget, men eg meiner regjeringa må fylgja tilrådinga frå ekspertgruppa bak rapporten «Rett til rett kjønn»: å greia ut ei eventuell innføring av eit tredje juridisk kjønnsalternativ.

Intervjuet kan du høyra her.